กิจกรรมบัณฑิตน้อย กตัญญุตาและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

       8 มีนาคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในการจัดงานกิจกรรมก้าวแรกบัณฑิตน้อย สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 และกิจกรรมกตัญญุตาและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนวัดราชสิงขร ภายในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ชื่อชุดการแสดง อนุบาลรวมใจรัก และมีการกล่าวแสดงความรู้สึก ความประทับใจจากตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3