กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุชยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ตุลาคม 2563 จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมประกอบพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุชยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา กิจกรรมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุชยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที