กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการท่องโลกกว้าง ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารี เวิลด์ ประจำปีการศึกษา 2566

       12 – 13 กรกฎาคม 2566   นายธีระ มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์ และ นางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากร นำนักเรียนทุกระดับชั้นเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารี เวิลด์ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566  โดยในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้ชมสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค   กิจกรรมชมการแสดงโลมา   กิจกรรมชมการแสดงสงครามจรากรรม กิจกรรมชมการแสดงช้าง   กิจกรรมล่องเรือริวเอร์ซาฟารี   กิจกรรมชมการแสดงสิงโตทะเล   กิจกรรมชมการแสดงลิง   ให้อาหารยีราฟ   นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความสุขนอกห้องเรียนโดยการกำกับควบคุมดูแลความปลอดภัยของสตาร์ฟทีมงานซาฟารีเวิลด์ และการดูแลของคณะครูอย่างใกล้ชิด