กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการท่องโลกกว้าง ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารี เวิลด์ ประจำปีการศึกษา 2565

                     9 – 10 สิงหาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์ และ นางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากร นำนักเรียนทุกระดับชั้นเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารี เวิลด์ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้ชมสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค กิจกรรมชมการแสดงโลมา กิจกรรมให้อาหารยีราฟ กิจกรรมชมการแสดงช้าง กิจกรรมชมการแสดงนก กิจกรรมชมแสดงสตั้นท์ และกิจกรรมล่องเรือริวเอร์ซาฟารี นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความสุขนอกห้องเรียนโดยการกำกับควบคุมดูแลความปลอดภัยของสตาร์ฟทีมงานซาฟารีเวิลด์ และการดูแลของคณะครูอย่างใกล้ชิด