กิจกรรมทดสอบ Pre O-net ป.6 , ม.3

       22 ธันวาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยข้าราชการครู ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการจัดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยข้อสอบของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร