กิจกรรมจากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด

        26 มิถุนายน 2567 นางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด โดยกำหนดจัดกิจกรรมและการประกวดแข่งขันระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้สามารถและศักยภาพของตนเอง กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การกล่าวประวัติของสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน พร้อมกับการแสดงนิทานคำกลอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร ซึ่งช่วยสร้างความรู้และความสนุกสนานให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขรที่ได้รับชมการแสดงอีกด้วย