กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

       3 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธีเนื่องใน
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยประธานในพิธีได้ถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนวัดราชสิงขร