กิจกรรมก้าวแรกลูกรัก

        10 พฤษภาคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมก้าวแรกลูกรัก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 2 เป็นการสานสัมพันธ์และฝึกพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 โดยการเข้าร่วมกิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้ ฐานที่ 1 ดนตรีพาเพลิน ฐานที่ 2 FAN ART ฝีมือหนู ฐานที่ 3 กระโดดจับคู่สี ฐานที่ 4 ลมอ่อนๆพัดผ่านห้อง จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร