กำหนดการปิด – เปิดภาคเรียน และ กำหนดกิจกรรม

📣📣 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร

📌 เรื่อง กำหนดการปิด – เปิดภาคเรียน และ กำหนดกิจกรรม

 

📆 วันที่ 28 มี.ค. 2565

▶️ กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และแจ้งผลการเรียนออนไลน์

 

📆 วันที่ 17 พ.ค. 2565

▶️ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

⭐️ รายละเอียดกำหนดกิจกรรมอื่น ๆ สามารถอ่านได้ตามประกาศด้านล่าง