การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร “เทเบิลเทนนิส” ครั้งที่ 34

           7 กรกฎาคม 2566   นางวาสนา บูรณกิติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมายให้นายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34 (ช้างน้อยเกมส์) ซึ่งทางโรงเรียนวัดราชสิงขรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันเทเบิลเทนนิส ในระดับเขตกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราชสิงขร

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพhttps://drive.google.com/drive/folders/1beHv5TMlnmNjGeKfwMX9TgT780fUQHg_?usp=sharing