การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร “เทเบิลเทนนิส” ครั้งที่ 35

               5 มิถุนายน 2567 นางวาสนา บูรณกิติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ ธนพงศ์เดชสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 35 (ช้างน้อยเกมส์) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการนี้นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันเทเบิลเทนนิส ในระดับเขตกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราชสิงขร