การเดินทาง

การเดินทาง

                                                               รถโดยสารประจำทาง

                                                                                   สาย  1  (ถนนตก – ท่าเตียน)

          สาย  15  (อู่กัลปพฤกษ์ – บางลำพู)

      สาย  17  (พระราม 2 – เพลินจิต)

      สาย  75  (พุทธบูชา – หัวลำโพง)

            สาย  504  (รังสิต – สะพานกรุงเทพ)

                                                             เรือด่วนเจ้าพระยา

            ลงท่าเรือวัดราชสิงขร  (ปากเกร็ด – วัดราชสิงขร)

                                                               รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)

            ลง BTS สะพานตากสิน
จากนั้นสามารถนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง,  รถโดยสารประจำทาง
หรือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาเพื่อเดินทางมายังโรงเรียนได้