การเดินทาง

การเดินทาง

                                                               รถโดยสารประจำทาง

                                                                                     สาย  1    (ถนนตก – ท่าเตียน)

                                                                                     สาย  15  (อู่กัลปพฤกษ์ – บางลำพู)

                                                                                     สาย  17  (พระราม 2 – เพลินจิต)

                                                                                     สาย  22 (สวนสยาม – สาธุประดิษฐ์)

                                                                                     สาย  75  (พุทธบูชา – หัวลำโพง)

                                                             เรือด่วนเจ้าพระยา

            ลงท่าเรือวัดราชสิงขร  (ปากเกร็ด – วัดราชสิงขร)

                                                               รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)

            ลง BTS สะพานตากสิน
จากนั้นสามารถนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง,  รถโดยสารประจำทาง
หรือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาเพื่อเดินทางมายังโรงเรียนได้