**แก้ไขเพิ่มเติม** การมารับนมโรงเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 (วันที่ 7 และ 11 มกราคม 64)

📣📣 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📣📣

เรื่อง การรับนมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

📍 กำหนดรับนมในวันที่ 7 และ 11 มกราคม 2564 (ตามตารางเวลาที่กำหนด)

📝 ให้ผู้ปกครองเตรียมถุงผ้าเพื่อใส่นม (จำนวน 30 กล่อง)

❤️ ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มารับนม สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกสามารถแจ้งข้อมูลกับคุณครูประจำชั้น เพื่อนัดหมายมารับในช่วงเวลาถัดไป