การประเมินข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

       13 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม และ นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ โดยมีข้าราชการครูที่รับการประเมินจำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวปรวรรณ เลื่อมสุทธิ และนายโสภณ แดงทองดี ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวัดราชสิงขร