การประกวด Cover Dance ชมรม To Be NumBer 1

       23 กันยายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมชมกิจกรรมการประกวดเต้น Cover Dance ชมรม To be Number 1 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  https://drive.google.com/drive/folders/1L3zkWguQCn6eq5opIkuAWoF25cGChjn7?usp=sharing