การประกวดหนูน้อยนพมาศ เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง

ประชาสัมพันธ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ
เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566

 

🔶️ การรับสมัคร
แบ่งนักเรียนเป็น 3 ช่วงชั้น โดยกำหนด ระดับชั้นละไม่ต่ำกว่า 3 คน และไม่เกิน 6 คน

                                   ❤️ แบ่งระดับช่วงชั้นของการแข่งขัน ดังนี้

                                   ✅️ ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                                   ✅️ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 5

                                   ✅️ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

👩‍🏫 รับสมัครกับครูประจำชั้นเท่านั้น
📆 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2566

 

📚 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลประชาสัมพันธ์ด้านล่าง