ลูกจุดโทษ การแข่งขันฟุตซอล กีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดราชสิงขร