ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชสิงขร 15 มีนาคม 2562

นักกีฬาทรงคุณค่ากรุงเทพมหานคร

เด็กชายขจรศักดิ์  โรจนอมรชัย ได้รับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าของกรุงเทพมหานคร โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดเชียงใหม่

บรรยากาศการสอบ Pre O-NET 2561

การสอบ Pre O-Net เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาต่างประเทศ

ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษ คลิก>> ผู้มีสิทธิสอบ2.อังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้สอนภาษาจีน คลิก>> ผู้มีสิทธิสอบ-จีน

เรื่องยอดนิยม