ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่ 1 พค – 30 มิย 63

แตะที่ข้อความเพื่อดูหน้าถัดไป..

ประกาศ การกำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิม 16 พ.ค. 2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ติดต่อสอบถามหรือรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ โรงเรียนวัดราชสิงขร เว็บไซต์ rsk.ac.th และฝ่ายธุรการโรงเรียนวัดราชสิงขร โทร 022890611 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ขออภัย กำลังอยู่ในช่วงตรวจสอบข้อมูล

ประถมศึกษาปีที่ 6

ขออภัย กำลังอยู่ในช่วงตรวจสอบข้อมูล    

เรื่องยอดนิยม