เก็บตกกิจกรรม Sportday 62

 ดูคลิปทั้งหมด คลิกลิงค์  

Panalty Kick

ลูกจุดโทษ การแข่งขันฟุตซอล กีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดราชสิงขร

CRISTMAS 2018 (clip)รับการประเมินจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีรับการประเมินจากคณะการกรรมจาก สสวท. เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสู่ระดับมาตรฐานแห่งชาติ ...

เรื่องยอดนิยม