เด็กชายขจรศักดิ์  โรจนอมรชัย ได้รับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าของกรุงเทพมหานคร

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดเชียงใหม่