ติดต่อ

ที่อยู่

ที่อยู่ : 29 ซอยเจริญกรุง 74 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

 

ติดต่อ
ฝ่ายธุรการโรงเรียน : 0-2289-0611

แฟ็กซ์ : 0-2289-0611