กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนวัดราชสิงขร
ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
20-22 สิงหาคม 2561

ดูคลิปทั้งหมด…

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here