การอ่านกาพย์สุรางคนางค์ มีวีอ่าน ๓ วิธี คือ ..
๑.อ่านทำนองสามัญ ๒.อ่านทำนองเสนาะ ๓.อ่านทำนองสวดเช่นทำนองที่ใช้อ่านหนังสือพระมาลัย
การอ่านทำนองเสนาะหรือทำนองสวด ต้องฝึกหัดอ่านกับผู้รู้ หรือฟังจากต้นฉบับแล้วอ่านตามจึงจะอ่านได้ถูกต้องจังหวะในการอ่านให้อ่านวรรคละ ๒ จังหวะ ๒ พยางค์

ปิยะมาศ  นนศิริ / โรงเรียนวัดราชสิงขร

Credit by youtube/walunchai choatchawakul